Kontakt

MOPS Ruda Śląska

41-709, Ruda Śląska

ul. Markowej 20

tel. (32) 344-03-23; (32) 344-03-00; (32) 344-03-04; (32) 244-29-40;
(32) 344-03-04; (32) 244-29-40

fax (32) 344-03-02


sekretariat@mops.rsl.pl


Dyrektor: mgr Krystian Morys
I Zastępca Dyrektora: mgr Karina Kaczyńska
II Zastępca Dyrektora: inż. Patrycja Pluta - Szymajda

 

Kierownicy działów - numery wew.   
Dział Świadczeń Janina Zydorczak wew. 357
Dział Pomocy Środowiskowej Ewelina Sówka wew. 338
Dział Obsługi i Finansowania Opieki nad Dzieckiem Ryszard Nowak wew. 315
Dział Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Pomocy Materialnej Uczniom Anna Janas wew. 358
Dział Opieki Nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi Anita Grobelczyk wew. 306
Dział ds. Asysty Rodzinnej Agnieszka Kaintoch wew. 348
Dział Dodatków Mieszkaniowych Jolanta Szpinda wew. 307
Dział Techniczno - Gospodarczy Adam Siegesmund wew. 334
Dział Informatyczno - Analityczny Michał Zawisza wew. 336
Dział Finansowo Księgowy Barbara Malik wew. 302
Dział Organizacji i Spraw Pracowniczych Halina Ledwoch wew. 316
Dział Klub Integracji Społecznej Anna Rucińska wew. 330
Dział Realizacji Projektów Aleksandra Majowska wew. 317
Zespół ds. Organizacji Pozarządowych Izabela Starowicz - koordynator wew. 375
Dział Pieczy Zastępczej Izabela Koziarczyk - Paździor707-47-04

 

Samodzielne stanowiska - numery wew.  
Samodzielne Stanowisko ds Audytu Wewnętrznego Mariola Masłoń wew. 376
Samodzielne Stanowisko ds BHP Alicja Tkocz wew. 339
Samodzielne Stanowisko Radcy Prawnego Elżbieta Stawidło wew. 316
Samodzielne Stanowisko Administratora Bezpieczeńswta Informacji Agnieszka Krause wew. 324
Samodzielne Stanowisko Głównego Specjalisty ds. Analiz Społecznych Gabriela Filec wew. 363

 

Pozostałe numery  
Informacja / Wnioski - Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne Aleksandra Krawczyk, Małgorzata Starzyk, Adelajda Kubista, Daria Olbrich, Edyta Knapik, Dawid Kuduk wew. 385, 386
Kasa Maria Kajma wew. 349
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych Halina Ignor wew. 365

 

Sekcje Pracowników Socjalnych (kierownicy / koordynatorzy)
Nowy Bytom, Chebzie
Nina Biegańska
(32) 344-03-23 wew. 329
Godula, Orzegów
Lidia Białkowska
(32) 248-27-59
Ruda
Sonia Borowicz
(32) 248-07-56
Bykowina, Kochłowice
Jolanta Czerczak
(32) 240-34-04, (32) 342-26-20
Halemba
Ewa Twierdzińska
(32) 242-98-28
Wirek
Sabina Mucha
(32) 342-40-60
Bielszowice
Ewa Twierdzińska
(32) 240-24-69
Sekcja ds. Realizacji Projektu Systemowego
Katarzyna Flak - koordynator
(32) 244-29-38

 

Jednostki Współpracujące  
Żłobek Miejski "Misiakowo" (32) 340-01-75
Dzienny Dom Pomocy Społecznej
(Ruda Śląska 9)
(32) 244-36-19
Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie
(Ruda Śląska 5)
(32) 240-90-07
Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych
(Ruda Śląska 5)
(32) 240-90-38
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
(Ruda Śląska 6)
(32) 344-03-26