Aktualności MOPS

Informator dla osób niepełnosprawnych- zapoznaj się- zachęcamy!

17-09-2014

Informator dla osób niepełnosprawnych powstał w celu ułatwienia dostępu do informacji wszystkim tym, którzy z powodu naruszenia sprawności organizmu są trwale lub okresowo niezdolni do wypełniania ról społecznych, jak również z myślą o ich najbliższych i opiekunach. W informatorze można znaleźć m.in. informacje o Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych, orzekaniu o niepełnosprawności do celów pozarentowych, orzecznictwie lekarskim w ZUS, a także o miejskich jednostkach organizacyjnych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, placówkach wsparcia w Rudzie Śląskiej dla osób niepełnosprawnych, a także uprawnieniach i ulgach przysługujących osobom niepełnosprawnym. ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z INFORMATORA

Upewnij się, że jesteś zdrowa- skorzystaj z bezpłatnej mammografii!

12-09-2014

Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Skłodowskiej- Curie, Oddział w Gliwicach organizuje akcję bezpłatnych badań mammograficznych dla mieszkanek Rudy Śląskiej i okolic w wieku 50-69 lat. Celem umożliwienia kobietom łatwiejszego dostępu do pracowni mammograficznej, blisko miejsca zamieszkania oraz bez wcześniejszego zapisywania i oczekiwania w kolejkach, badanie będzie można wykonać w mammobusie Gliwickiego Centrum onkologii przy Urzędzie Miasta w Rudzie Śląskiej w dniach 19 i 22- 23 września br.
PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PLAKATEM INFORMACYJNYM

"ANKIETA DOT. PROBLEMÓW REWITALIZACYJNYCH RUDY ŚLĄSKIEJ"

29-08-2014

Szanowni Państwo!
Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety dot. problemów rewitalizacyjnych Rudy Śląskiej do roku 2030.Kliknij aby wypełnić ankietę.

"ŚLĄSKIE DLA RODZINY - KARTA DUŻEJ RODZINY"

27-08-2014

W nalblższą niedzielę 31 sierpnia o godzinie 11:00 na terenie Parku Powstańców Śląskich w centrum Katowic odbędzie się nietypowa konferencja, która zapoczątkuje akcję "Śląskie dla Rodziny - Karta Dużej Rodziny". W otoczeniu zieleni, w piknikowej atmosferze na kocu bądź leżaku, w ostatnie wakacyjne popołudnie będziemy rozmawiać o tym dlaczego warto wspierać rodziny wielodzietne. Gospodarzami spotkania będą: Marszałek Województwa Śląskiego Mirosław Sekuła, przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, przedstawiciele rodzin wielodzietnych z naszego województwa oraz partnerzy projektu "Śląskie dla Rodziny", przyznając ulgi na swoje usługi. Serdecznie zapraszamy do przybycia w towarzystwie dzieci - dla nich przygotowane zostały specjalne atrakcje w rach Przystanku Śniadanie. Szczegóły dotyczące konferencji w linkach poniżej.
Zaproszenie
Informacja

SZKOLENIE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

26-08-2014

Szkolenie dla osób, które ubiegają się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej, a także dla rodzin zastępczych już ustanowionych przez Sąd.

POMOC MATERIALNA UCZNIOM ROK SZKOLNY 2014/2015

19-08-2014

Informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015 przyjmowane są do 15 września br. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej- Nowym Bytomiu, ul. Markowej 20, pok. 5 i 6 (parter).
Druki wniosków można pobierać w siedzibie MOPS (Ruda Śląska- Nowy Bytom, ul. Markowej 20, pok. 5 i 6 -parter) oraz w Sekcjach Pracowników Socjalnych w poszczególnych dzielnicach Miasta, a także na stronie internetowej www.mops.rsl.pl
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PLAKATEM INFORMACYJNYM

UWAGA! Dział Pieczy Zastępczej zmienił adres!

07-08-2014

Informujemy, że Dział Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej obecnie znajduje się w siedzibie MOPS w Rudzie Śląskiej- Nowym Bytomiu, przy ul. Markowej 20 (na pierwszym piętrze). Dotychczasowy numer telefonu (32) 7074704 pozostaje bez zmian.

 

Zakończyła się Akcja "Czysty Aniołek"- serdecznie dziękujemy

07-08-2014

Zakończono Akcję "Czysty Aniołek" Stowarzyszenia Piękne Anioły. W akcji wzięły udział rudzkie placówki oświatowe:
- Miejskie Przedszkole nr 9 im. Wesołej Rodzinki,
- Miejskie Przedszkole nr 37,
- Miejskie Przedszkole nr 39 im. Bajkolandii,
- Miejskie Przedszkole nr 44 im. Koniczynki,
- Miejskie Przedszkole nr 45,
- Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Jadwigi Markowej,
Dzięki ofiarności dzieci i ich rodziców, jak również opiekunów/nauczycieli, udało się zebrać znaczną ilość środków czystości, które trafiły do najbardziej potrzebujących rodzin z dziećmi korzystających ze wsparcia naszego Ośrodka. Za zaangażowanie i okazaną życzliwość serdecznie dziękujemy.


Po sąsiedzku na Kaufhausie.

7-07-2014

Dzieci i młodzież z Osiedla Kaufhaus w Nowym Bytomiu tegoroczne wakacje rozpoczęli wyjątkowo aktywnie. W ramach organizowanych już po raz czwarty obchodów Europejskiego Dnia Sąsiada odbył się turniej piłki nożnej i pokaz rolkarzy.
Tegoroczne święto społeczności lokalnej zostało zorganizowane w formule dwudniowej. Dzięki temu animatorzy wraz z uczestnikami programu mogli przygotować ofertę zarówno dla dorosłych, jak i najmłodszych mieszkańców Osiedla.
„Jestem mamy i taty” – kampania Rzecznika Praw Dziecka

30-06-2014

Chcąc zwrócić uwagę społeczeństwa na problem wikłania dziecka w sprawy rozwodowe rodziców oraz stawiania go w sytuacji konfliktu lojalnościowego wobec nich, Rzecznik Praw Dziecka zainaugurował kampanię pod hasłem „Jestem mamy i taty”. Jej celem jest przypomnienie dorosłym, że dzieci należy traktować podmiotowo, a jednym z najważniejszych praw, które posiadają, jest prawo do kontaktów z każdym z rodziców. Przyszłość dziecka, a zwłaszcza jego stabilność emocjonalna, zależy w dużej mierze od tego, czy rodzice potrafią dojść do porozumienia w trakcie rozwodu i już po nim. Z perspektywy dziecka największym problemem podczas rozwodu rodziców są towarzyszące mu destrukcyjne zachowania dorosłych. Skłóceni rodzice, czy opiekunowie nie przebierają w środkach walki między sobą. Dziecko mimowolnie staje się uczestnikiem wielu sytuacji, które poważnie naruszają jego poczucie bezpieczeństwa. W rezultacie chaos spowodowany rozstaniem sprawia, że prawa dziecka schodzą na dalszy plan. Skalę problemu widać bardzo dobrze na przykładzie spraw wpływających do Biura Rzecznika Praw Dziecka. Szczególnie alarmujące są dane za rok 2013, gdzie blisko połowa spośród ok. 50 tys. podjętych przez Biuro rzecznika spraw dotyczy kwestii okołorozwodowych. NISZCZĄC WIĘŹ Z RODZICEM NISZCZYSZ DZIECKO! Więcej informacji na stronie www.brpd.gov.pl


Rodziny wieloproblemowe w projekcie.

18-06-2014

Już szósty rok tut. Ośrodek w ramach projektu „Ruda Śląska – szansą dla wszystkich” oferuje kompleksowe wsparcie dla rodzin wieloproblemowych borykających się z bezradnością w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego. W tym czasie pomoc otrzymało już 97 rodzin zagrożonych różnymi dysfunkcjami.
Głównym narzędziem pracy z z rodzinami wieloproblemowymi jest co najmniej półroczny kontrakt socjalny wymagający intensywnej pracy socjalnej z wszystkimi członkami rodziny.

Razem mocniejsi.

18-06-2014

W dniach 13 i 14 czerwca z inicjatywy uczestników Programu Aktywności Lokalnej dla Orzegowa już trzeci raz udało się połączyć organizację obchodów Europejskiego Dnia Sąsiada z festynem parafialnym. W tym roku pod hasłem przewodnim „Razem mocniejsi”.

Spacer po Ojcowskim Parku Narodowym

18-06-2014

Mieszkańcy Orzegowa i nowobytomskiego Kaufhausu uczestniczący w Programach Aktywności Lokalnej po raz kolejny wzięli udział w wyjeździe edukacyjno -integracyjnym. Grupa czterdziestu sześciu osób (uczestników programu wraz z najbliższym otoczeniem) miała okazję 17 czerwca b.r. odbyć spacer w towarzystwie przewodnika po Ojcowskim Parku Narodowym.
UWAGA! Zmiana terminu przyjmowania wniosków w module I programu „Aktywny Samorząd”

17-06-2014

Informujemy, iż nastąpiły zmiany w zasadach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (uchwała nr 9/2014 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 9 czerwca 2014 r.):
•Skrócono termin przyjmowania wniosków w module I programu i obecnie upływa on w dniu 30 sierpnia. Dopuszcza się przyjęcie wniosku po dniu 30 sierpnia, jedynie w wypadku przywrócenia terminu – decyzję w tym zakresie podejmuje Realizator na wniosek strony; wniosek taki musi zawierać opis i udokumentowanie przyczyn uchybienia terminu.
•Zmieniono zasady refundacji kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania, tak iż obecnie:
Dla Modułu I – możliwa jest refundacja kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku (dotyczy zadań: Obszar A Zadanie nr 2, Obszar C Zadania nr 2 i 4, Obszar D; oraz koszty dojazdu osoby niepełnosprawnej na wizytę u eksperta PFRON– Obszar C Zadania nr 3 i 4).
Dla Modułu II – możliwa jest refundacja kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego/akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia.
Fundusz ani Realizator programu (samorząd powiatowy) nie mogą udzielić Wnioskodawcy gwarancji, że złożony wniosek dotyczący refundacji poniesionych kosztów będzie rozpatrzony pozytywnie. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków odbywa się zgodnie z zasadami oraz w ramach limitu środków PFRON przeznaczonych na realizację programu.


Ruda Śląska wyróżniona!

17-06-2014

Ruda Śląska nagrodzona wyróżnieniem w konkursie „Gmina przyjazna ekonomii społecznej”. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nagrodził laureatów w dniu 5 czerwca br. Wśród przesłanych zgłoszeń oceniano m.in. współpracę miast z podmiotami należącymi do sektora ekonomii społecznej, formalne wsparcie, zaangażowanie w ich inicjatywy oraz stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.
Ekonomia społeczna to jeden ze sposobów prowadzenia działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Nadrzędnym celem nie jest w niej osiągnięcie zysku, ale działania na rzecz ludzi, którzy nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie na rynku pracy. W Rudzie Śląskiej takie działania prowadzi m.in. nasz Ośrodek w ramach Klubu Integracji Społecznej, Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Rudzka Agencja Rozwoju Inwestor prowadząca Ośrodek Wsparcie Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego oraz inne organizacje..

„Talenty jak nasionka... – czekając na kolejną Świetlandię”

17-06-2014

W dniu 7 czerwca br. w Parku ,,Strzelnica” w Rudzie Śląskiej Bielszowicach odbył się ,,XII Rudzki Festiwal Placówek Wsparcia Dziennego Świetlandia 2014”.
Swoje umiejętności i zdolności pokazały dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych oraz mieszkań socjalizacyjnych działających na terenie miasta. Po raz pierwszy swoje talenty zaprezentowały najmłodsi wychowankowie- dzieci uczęszczające do grup profilaktyczno – rozwojowych, działających przy świetlicach.
Festiwalowi przyświecało hasło: ,,Na raz, na dwa, każdy z nas talent ma”. Dzieci po raz kolejny miały okazję doświadczyć występów scenicznych, za które otrzymały gromkie brawa. Po swoich występach dzieci z zapartym tchem podziwiały magiczne sztuczki, których autorem był Tomasz Kabis- iluzjonista znany z programu ,,Mam Talent”. Po części artystycznej przyszedł czas na wspólne grilowanie i zabawy plenerowe.
Organizatorem tegorocznej ,,Świetlandii” była Placówka Wsparcia Dziennego w Rudzie Śląskiej i Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej przy współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży ,,POMOCNI”. Kolejna „Świetlandia” już za rok. Jej organizatorem będzie Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza.

Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych już za nami

10-06-2014

W dniu 30 maja 2014r. zakończył się Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej. W tym roku w obchody włączyło się 18 współorganizatorów, wśród których były organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, jednostki i instytucje miejskie, a koordynacją przedsięwzięcia zajął się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Uroczystość inaugurująca tegoroczne obchody odbyła się w Domu Pomocy Sióstr Boromeuszek w Kochłowicach. Przekazanie klucza do bram miasta poprzedziła msza św. w Sanktuarium Matki Bożej  z Lourdes, po której kolorowym korowodem, ze śpiewem na ustach, z transparentami i balonikami pracownicy, opiekunowie, wychowawcy i podopieczni miejskich placówek dla osób niepełnosprawnych przemaszerowali do siedziby Sióstr.  - Oddaję w Wasze ręce klucz do bram miasta. Nadchodzący tydzień będzie w waszych rękach. Rządźcie dobrze i sprawiedliwie – tymi słowami Prezydent Grażyna Dziedzic wręczyła symboliczny klucz do bram miasta wychowankom domu pomocy Sióstr Boromeuszek.  Następnie podopieczni w pięknych strojach odtańczyli Poloneza. Po oficjalnej części był czas na poczęstunek oraz tańce.

VII Festyn Rodzin Zastępczych już za nami

03-06-2014

W dniu 22 maja br. odbył się VII Festyn dla Rodzin Zastępczych zorganizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta Ruda Śląska w ramach obchodów Metropolitalnego Święta Rodziny. Na Festynie bawiły się rodziny zastępcze z terenu naszego Miasta, dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Było bardzo rodzinnie, wesoło i słonecznie. Występ Bernadety Kowalskiej dodatkowo uświetnił obchody. Uczestnicy mogli skorzystać z dodatkowych atrakcji w postaci dmuchanych zamków, zabaw z animatorem, zrobić sobie rodzinne zdjęcie oraz nabyć pamiątkę na stoisku „Klamoty za złoty”. W ramach Festynu była zorganizowana zbiórka publiczna przez Stowarzyszenie POMOCNI, na uatrakcyjnienie wyjazdu kolonijnego dla dzieci z rodzin zastępczych.
Uwaga!
Jeżeli ktoś zrobił sobie rodzinne zdjęcie i chciałby je zamieścić w swojej ramce to prosimy zwrócić się do Działu Pieczy Zastępczej MOPS przy ulicy Bujoczka 12 w Rudzie Śląskiej.
BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WSPÓLNĄ ZABAWĘ, ZAPRASZAMY W PRZYSZŁYM ROKU..

Złoto i srebro dla Naszych pracowników.

02-06-2014

Po raz kolejny pracownicy Naszego Ośrodka zostali uhonorowani za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie pracy zawodowej. Prezydent RP Bronisław Komorowski przyznał 7 złotych medali i 1 srebrny, które wręczone zostały w dniu 27 maja 2014r. w Westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Medalem Złotym Za Długoletnią Służbę zostały odznaczone: Pani Urszula Bochenek, Pani Ewa Kaczor, Pani Urszula Kapica, Pani Bernadeta Kołodziejska, Pani Kornelia Kowalczuk, Pani Elżbieta Stawidło i Pani Halina Wierzgoń. Medalem Srebrnym zaś odznaczono Panią Ewę Hampel. SERDECZNIE GRATULUJEMY!.
Świetlandia 2014 - „Na raz, na dwa, każdy z nas talent ma”

20-05-2014

W dniu 7 czerwca br. w Parku ,,Strzelnica” w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach odbędzie się Rudzki Festiwal Placówek Wsparcia Dziennego ,,Świetlandia 2014”
Organizatorem tegorocznej Świetlandii jest Placówka Wsparcia Dziennego w Rudzie Śląskiej i Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej przy współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży POMOCNI z Rudy Śląskiej.
Hasłem przewodnim tegorocznego festiwali będzie: ,,Na raz, na dwa, każdy z nas talent ma”.
,,Świetlandia” organizowana jest już po raz dwunasty. W tym roku udział w niej weźmie 19 placówek z terenu miasta Ruda Śląska min. ze Świetlic Socjoterapeutycznych, Świetlic Środowiskowych, mieszkań socjalizacyjnych. Po raz pierwszy swoje umiejętności i talenty będą prezentowały najmłodsi wychowankowie - dzieci uczęszczające do pięciu grup profilaktyczno– rozwojowych, działających przy świetlicach.
W planie min. występy sceniczne dzieci oraz pokaz iluzjonistyczny. Po części artystycznej przewidziany piknik i zabawy w plenerze. Patronat honorowy nad festiwalem objął Prezydent Miasta Ruda Śląska.

Medale dla pracowników Ośrodka

16-05-2014

Medale dla pracowników pomocy społecznej to odznaczenia państwowe nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zasłużonym pracownikom za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.
Tegoroczna uroczystość wręczenia odznaczeń odbędzie się w dniu 27 maja 2014r. w Westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
Medalem Złotym Za Długoletnią Służbę zostaną odznaczone: Pani Urszula Bochenek, Pani Ewa Kaczor, Pani Urszula Kapica, Pani Bernadeta Kołodziejska, Pani Kornelia Kowalczuk, Pani Elżbieta Stawidło i Pani Halina Wierzgoń. Medalem Srebrnym Za Długoletnią Służbę zostanie odznaczona Pani Ewa Hampel.

Zbliża się Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych

16-05-2014

Obchody Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych stały się już rudzką tradycją i na trwale wpisały się w kalendarz miejskich imprez. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od kilku lat pełni rolę koordynatora całego przedsięwzięcia, które zapoczątkowane zostało w naszym mieście w 2003 roku. Dzięki zaangażowaniu wielu organizacji pozarządowych, ośrodków wsparcia, placówek oświatowych i instytucji miejskich impreza ta staje się z roku na rok coraz bardziej interesująca. Przybywa też współorganizatorów i zaczyna brakować dni tygodnia, aby każdy mógł zaprezentować osiągnięcia swoich podopiecznych lub podzielić się tym, co najciekawsze w jego działalności. Ideą całego przedsięwzięcia Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych jest propagowanie aktywnych postaw osób niepełnosprawnych oraz ich pozytywnego wizerunku. Wszystkie zaplanowane imprezy służą przeprowadzeniu kampanii na rzecz równości szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, a także promowaniu miasta przyjaznego osobom niepełnosprawnym. Tegoroczne obchody Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych potrwają od 23 do 30 maja. Honorowy patronat objęli: Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic oraz Dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej ks. dr Krzysztof Bąk, którzy od lat życzliwie wspierają całe przedsięwzięcie. Tradycyjnie obchody rozpoczną się uroczystą mszą świętą w intencji niepełnosprawnych mieszkańców Rudy Śląskiej oraz ich rodzin i opiekunów w Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Kochłowicach. Oficjalna inauguracja odbędzie się w Domu Pomocy Społecznej Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kochłowicach, podczas której Władze Miasta przekażą osobom niepełnosprawnym symboliczny klucz do „bram miasta”. Przez cały tydzień na terenie Rudy Śląskiej będą odbywać się różne imprezy i spotkania przygotowane przez osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. Serdecznie zapraszamy i ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PLAKATEM INFORMACYJNYM

Piknik zdrowotny „Zdrowa Mama to szczęśliwa Rodzina”. Warto dbać o zdrowie!

16-05-2014

Fundacja "Unia Bracka" oraz Centrum Handlowo- Rozrywkowe Ruda Śląska Plaza zapraszają na piknik pn. „Zdrowa Mama to szczęśliwa Rodzina", który zostanie zorganizowany w dniu 24 maja br. w Handlowo- Rozrywkowym Plaza w Rudzie Śląskiej, w godzinach od 11.00 do 19.00. Inicjatywa skierowana jest do mieszkanek Rudy Śląskiej i okolicznych miejscowości.
Ma na celu zdiagnozowanie niewykrytych do tej pory przypadków nowotworu piersi. Fundacja przygotowała dla Pań m.in. bezpłatne badania USG piersi (do 50 roku życia) oraz bezpłatne badania mammografii (dla Pań pomiędzy 50 a 69 rokiem życia). Więcej informacji po numerem tel. 664 005 058.
ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PLAKATEM INFORMACYJNYM


Zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy utracili prawo do świadczenia pielęgnacyjnego 1 lipca 2013 roku. Termin składania wniosków do 15 września br.

12-05-2014

Opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy 1 lipca 2013 roku utracili prawo do świadczeń pielęgnacyjnych, na podstawie przepisów znowelizowanej ustawy o świadczeniach rodzinnych – otrzymają zwrot zasiłków wraz z odsetkami.
Zasiłek dla opiekuna, w kwocie 520 zł, będzie przysługiwał osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 roku, na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna nakłada na organy, które wypłacały świadczenia pielęgnacyjne do dnia 30 czerwca 2013 roku, obowiązek poinformowania - w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy - osoby, którym przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne do dnia 1 lipca 2013 roku, o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa.
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna organ właściwy ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych wszczynać będzie na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna. Wniosek będzie można składać maksymalnie w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 15 września 2014 roku – POBIERZ WNIOSEK.
Zmiana wysokości świadczenia pielęgnacyjnego od maja 2014 roku.

12-05-2014

Od maja rozpoczyna się proces zwiększania kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, które przysługuje niepracującym rodzicom opiekującym się niepełnosprawnym dzieckiem, tak aby osiągnęło ono poziom minimalnego wynagrodzenia za pracę. Harmonogram wzrostu świadczenia został podzielony na trzy etapy:
1)  w okresie od dnia 1 maja 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku – 800 zł miesięcznie,
2)  w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku – 1200 zł miesięcznie,
3)  od dnia 1 stycznia 2016 roku – 1300 zł miesięcznie.
W pierwszym etapie od 1 maja do 31 grudnia 2014 roku kwota świadczenia pielęgnacyjnego będzie wynosić 800 zł, co oznacza wzrost o 180 zł. Przez cały ten okres rodzic będzie też otrzymywał 200 zł dodatku do świadczenia, co da mu łącznie 1000 zł miesięcznie pomocy.
Ponadto, ustawa wprowadza coroczną waloryzację świadczenia. Pierwsza waloryzacja będzie  przeprowadzona w styczniu 2017 roku.
Postępowania w sprawie zmiany wysokości świadczenia pielęgnacyjnego będą podejmowane z urzędu, a więc nie ma konieczności ponownego składania wniosków.
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 24 kwietnia 2014 roku (Dz. U. z 30 kwietnia 2014 roku, pozycja 559) weszła w życie z dniem 1 maja 2014 roku.

Kolejny Konkurs MPiPS rozstrzygnięty. MOPS otrzymał 81.800 zł dotacji.

12-05-2014

W dniu 06.05.2014 roku rozstrzygnięto konkurs ogłoszony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej pt: „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem ośrodka pomocy społecznej i powiatowego urzędu pracy w realizacji kontraktów socjalnych – edycja 2014 r”. Spośród 62 podmiotów biorących udział w konkursie wyłoniono 20 najlepszych merytorycznie inicjatyw projektowych, wśród których znalazła się Ruda Śląska otrzymując na realizację zadania dotację w kwocie 81.800 zł. W województwie śląskim jedynie dwa podmioty otrzymały dotację. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej po raz pierwszy wziął udział w tym konkursie, pozyskując w ten sposób środki finansowe na kompleksową aktywizację zawodową 30 bezrobotnych klientów pomocy społecznej. Projekt zakłada, w 2014 roku, udział w zajęciach z zakresu reintegracji społeczno- zawodowej w Klubie Integracji Społecznej i szkolenia zawodowe a w 2015 roku realizację prac społecznie użytecznych o charakterze porządkowym na terenie Miasta. Środki finansowe zostaną przeznaczone na szkolenia zawodowe dla bezrobotnych klientów pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia do prac społecznie użytecznych.

30 maja świętujemy razem Dzień Rodzicielstwa Zastępczego X edycja konkursu grantowego rozstrzygnięta.
MOPS otrzymał 5000 zł.

12-05-2014

Fundacja Ernst & Young już po raz dziesiąty organizowała ogólnopolski konkurs na projekty obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w celu promowania idei rodzicielstwa zastępczego oraz integracji środowiska opiekunów zastępczych. Do X edycji konkursu „30 Maja - Świętujemy Razem” zgłosiło się 33 uczestników: zarówno organizacji pozarządowych jak i instytucji samorządowych (PCPR, MOPS). Komisja konkursowa  postanowiła przyznać granty 13 podmiotom. W rankingu najlepiej ocenionych wniosków X edycji konkursu znalazł się również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, który na organizację obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego otrzymał dofinansowanie w wysokości 5000zł. Pozyskane środki zostaną rozdysponowane na dofinansowanie:
- VII Festynu Rodzin Zastępczych (22 maja br.) w ramach dofinansowania zakupione zostaną nagrody za udział w konkursach w tym słodycze dla dzieci i dyplomy dla zawodowych rodzin zastępczych) oraz zakup materiałów niezbędnych do wykonania wiatraczków związanych z akcją Koalicji na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego oraz Podkarpackiego Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „Wielkie Serce” – informacje na temat akcji wiatraczkowej na  funpage’u Facebookowym Koalicji - https://www.facebook.com/KoalicjaRodzinnejOpiekiZastepczej.
- propagowania rodzicielstwa zastępczego poprzez dofinansowanie wykonania ulotek informacyjnych i plakatów propagujących rodzicielstwo zastępcze.
- szkolenia specjalistycznego dla rodzin zastępczych „Praca z dzieckiem z zaburzeniami więzi”.

VII Festyn Rodzin Zastępczych

12-05-2014

Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w VII Festynie dla Rodzin Zastępczych, który odbędzie się w dniu 22 maja br. w godzinach 16.00-19.00 w ogrodach Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej- Nowym Bytomiu. Festyn jest zorganizowany w ramach Metropolitarnego Święta Rodziny, we współpracy z Urzędem Miasta Ruda Śląska, Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży POMOCNI i Stowarzyszeniem Razem dla Rudy Śląskiej .
W ramach Festynu przewidziany jest program artystyczny z licznymi atrakcjami dla całej rodziny, który poprowadzi Pani Bernadeta Kowalska ze swoim zespołem. Zapowiada się bardzo przyjemne popołudnie.

Doznajesz przemocy? Lekarz ma obowiązek Ci pomóc! Lekarzu, reaguj na przemoc!

06-05-2014

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia uruchomiła projekt informacyjno- edukacyjny pod hasłem „Lekarzu, reaguj na przemoc!” Celem kampanii „Lekarzu, reaguj na przemoc!” jest zapoznanie przedstawicieli ochrony zdrowia z procedurą „Niebieskie Karty” oraz psychologicznymi aspektami przeciwdziałania przemocy. Lekarz ma codziennie bezpośredni kontakt z ludźmi. Jeśli cieszy się zaufaniem pacjentów, wykazuje motywację i ma odpowiednią wiedzę, może odegrać ogromną rolę w powstrzymaniu przemocy. Od 2010 r. do systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostali włączeni, poza Policją i pomocą społeczną, także przedstawiciele oświaty i ochrony zdrowia oraz członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Każda z tych służb w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie ma obowiązek wszcząć procedurę „Niebieskie Karty”. Ponadto przedstawiciele tych służb wchodzą w skład grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych działających w każdej gminie w Polsce. Osoby doznające przemocy mają prawo oczekiwać, że reprezentanci każdej z wymienionych instytucji okażą im wsparcie i pomogą znaleźć wyjście z trudnej sytuacji. Więcej informacji na stronie www.lekarzureagujnaprzemoc.pl

Obwieszczenie Ministra Gospodarki w sprawie wysokości dodatku energetycznego

06-05-2014

Na podstawie art. 5c ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.2)) została określona wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r. dla gospodarstwa domowego. ZOBACZ OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI W SPRAWIE WYSOKOŚCI DODATKU ENERGETYCZNEGO

Zagłosuj na Rudę Śląską!

06-05-2014

Ruszyła druga edycja akcji "Najmilsze Miasto w Polsce"!
Tym razem o tytuł walczy także Ruda Śląska.  Wszystkich mieszkańców naszego Miasta serdecznie zachęcamy do głosowania na stronie - www.fioletowastrona.pl

Msza święta w intencji ojczyzny i mieszkańców Miasta Ruda Śląska

30-04-2014

Dla upamiętnienia rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz wybuchu III Powstania Śląskiego, a także uroczystości najświętszej Marii Panny Królowej Polski, Prezydent Miasta Grażyna Dziedzic zaprasza mieszkańców na uroczystą Mszę św. w intencji Ojczyzny i mieszkańców miasta, która odbędzie się 3 maja o godz. 10.30 w Parafii Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej– Kochłowicach. Po nabożeństwie odbędzie się przemarsz pocztów sztandarowych pod pomnik Powstańców Śląskich.

 

Europejski Tydzień Szczepień

11-04-2014

W dniach od 22 do 26 kwietnia br. obchodzimy Europejski Tydzień Szczepień, którego celem jest promowanie szczepień jako skutecznej formy zapobiegania wielu chorobom zakaźnym. Motywem przewodnim akcji jest podnoszenie świadomości potrzeby i prawa każdego dziecka do ochrony przed chorobami, którym można zapobiegać drogą szczepień ochronnych. Hasło przewodnie akcji to „ZASZCZEP W SOBIE CHĘĆ SZCZEPIENIA”.

 

Ruda Śląska znów w czołówce – wyniki konkursu ogłoszonego
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej „Gminne programy aktywizacji społeczno–zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego”

11-04-2014

W dniu 04 kwietnia 2014 roku na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej opublikowano listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w konkursie „Gminne programy aktywizacji społeczno–zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego– edycja 2014r.”Spośród 54 miast biorących udział w konkursie wyłoniono 20 najlepsze merytorycznie inicjatywy projektowe, wśród których na II miejscu znalazła się Ruda Śląska, otrzymując na realizację zadania dotację w kwocie 110.000,00zł. Projekt, którego autorem i realizatorem jest nasz Ośrodek, zakłada kompleksową pomoc mieszkańcom Rudy Śląskiej zagrożonym wykluczeniem społecznym w szczególności z powodu bezdomności lub zagrożenia bezdomnością oraz bezrobocia. Projekt będzie realizowany dwutorowo, a zakładane korzyści odniesie cała społeczność lokalna poprzez: - poprawę i zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego we wskazanych przez Miasto 10 lokalach socjalnych oraz 2 mieszkaniach chronionych - aktywizację zawodową osób bezrobotnych, będących klientami pomocy społecznej, poprzez udział w cyklu zajęć z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej w Klubie Integracji Społecznej. Po ukończonych zajęciach realizowane będą prace społecznie użytecznych na terenie Miasta. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w podobnych konkursach organizowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej bierze udział od 2007r. systematycznie otrzymując dotacje, która do tej pory wyniosła 910 000 zł m.in. na remont 80 mieszkań socjalnych.

Rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatku energetycznego

11-04-2014

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.2) zarządzono zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984 i 1238), otrzymanego przez odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej.

ZOBACZ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE ZANIECHANIA POBORU PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH OD DODATKU ENERGETYCZNEGO


Program stypendialny „Na podium”- głosuj na wychowanki rudzkiego Rodzinnego Domu Dziecka!

31-03-2014

PKN ORLEN wspólnie z korporacyjną Fundacją ORLEN – DAR SERCA jest organizatorem programu stypendialnego „NA PODIUM” adresowanego do wychowanków Rodzinnych Domów Dziecka osiągających znakomite rezultaty sportowe. W programie udział bierze 30 kandydatów – uzdolnionych sportowo młodych ludzi, którzy wychowują się w rodzinnych domach dziecka. Wśród nich są Agata i Agnieszka Iwanowicz, które są wychowankami Rodzinnego Domu Dziecka w Rudzie Śląskiej. Wszystkich, którzy chcą dać szansę otrzymania stypendium i wejścia "NA PODIUM" Agacie i Agnieszce zapraszamy do głosowania na stronie apps.facebook.com/napodium Oddając swój głos dajesz im szansę na otrzymanie rocznego stypendium od Fundacji ORLEN – DAR SERCA. Być może wśród nich jest przyszły mistrz olimpijski. Głosuj, pomóż go znaleźć!

 

Zostań rodziną zastępczą

27-03-2014

Poszukiwani kandydaci na rodziny zastępcze. Jeśli jesteś zainteresowany – PRZYJDŹ!
Zachęcamy do zapoznania się z plakatem informacyjnym


Informator dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

27-03-2014

Jeśli doświadczasz przemocy w rodzinie pamiętaj, że przemoc nie kończy się sama, a na pomoc nigdy nie jest za późno, żeby powiedzieć nie! SZUKAJ POMOCY! CHROŃ SIEBIE I SWOJE DZIECI!
Zapoznaj się z Informatorem dla osób doświadczających przemocy w rodzinie


Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym

27-03-2014

W dniach od 18 marca do 29 kwietnia 2014r. we wtorki i czwartki w godzinach od 9.00 do 15.00 doradcy podatkowi ze Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych będą prowadzili bezpłatne konsultacje z zakresu ulg i uprawnień podatkowych przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
Informacje o ulgach i uprawnieniach podatkowych można uzyskać pod telefonem komórkowym 513 152 218.
Zachęcamy do zapoznania się z plakatem informacyjnym


Przybij piątkę!

27-03-2014

Parafia Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej zaprasza na wielkopostne spotkanie dla pomagających drugiemu człowiekowi, które odbędzie się w dniu 1 kwietnia br. o godz. 18.30 w Kaplicy na Chebziu .
Zachęcamy do zapoznania się z plakatem informacyjnym


Pomoc 200 zł dla pobierających świadczenie pielęgnacyjne przedłużona do końca roku 2014

21-03-2014

Osobom otrzymującym świadczenie pielęgnacyjne, którym na miesiące styczeń, luty, marzec 2014 roku gmina przyznała pomoc w wysokości 200 zł miesięcznie, pomoc ta zostanie z urzędu przedłużona na kolejne miesiące, to jest od kwietnia do grudnia 2014 roku.
Odbędzie się to w drodze zmiany dotychczasowej decyzji przyznającej pomoc z rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego lub w drodze kolejnej decyzji.
Warunkiem jest posiadanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego za te miesiące.


Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym - SPES

17-03-2014

Rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o stypendium Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES (z Katowic). Nabór wniosków o przyznanie stypendium trwa do 28 marca br. Szczegółowe informacje na stronie: www.spes.org.pl/stypendia

Akcja "Czysty Aniołek"

07-03-2014

W związku z pismem Pani Katarzyny Koneweckiej– Hołój Prezes Stowarzyszenia Piękne Anioły, dotyczącym organizowanej przez Stowarzyszenie akcji pod nazwą „Czysty Aniołek informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach tego przedsięwzięcia organizuje zbiórkę środków czystości oraz artykułów higienicznych.
Wszyscy, którzy chcą podzielić się z potrzebującymi mogą przynosić powyższe artykuły do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Markowej 20, I piętro, pok. 108) w godz. Pracy MOPS lub do Sekcji Pracowników Socjalnych w poszczególnych dzielnicach miasta:
- Ruda, ul. Wolności 14
- Godula i Orzegów, ul. Przedszkolna 6
- Bykowina, ul. Kowalskiego 1a
- Halemba, ul. Solidarności 7
- Kochłowice, ul. Tunkla 1
- Chebzie i Nowy Bytom, ul. Markowej 22
- Wirek, ul. Jankowskiego 8
- Bielszowice, ul. Bielszowicka 114 b
- Nowy Bytom -Sekcja ds. Realizacji Projektu Systemowego, ul. Niedurnego 107,
w godzinach przyjęć:
poniedziałek 14.00 - 15.30 (do godz.17.00 dyżurujący pracownik socjalny)
wtorek, środa, piątek 8.00 - 10.00
czwartek 14.00 - 15.30
Szczegółowych informacji udziela Dział Realizacji Projektów- Zespół ds. Organizacji Pozarządowych MOPS tel. 32 344 03 23 wew. 375.
ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PISMEM DOTYCZACYM AKCJI

Kolejna edycja programu „Aktywny Samorząd”

27-02-2014

Rusza kolejna edycja pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Aktywny Samorząd". Wnioski będą przyjmowane od 17 marca 2014r. w trybie ciągłym do dnia 30 września 2014r.
Uwaga Studenci:
Wnioski należy składać w II terminach:
Semestr letni 2013/2014 od 17.03.-30.03.2014
Semestr zimowy 2014/2015 od 15.09.-30.09.2014
Terminy 30.03.2014 i 30.09.2014 są terminami ustalonymi przez PFRON (rozdz. III pkt.2 „Zasad dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd").
Wnioski dostępne będą na stronie internetowej po dniu 3.03.2014 roku.

UWAGA! DECYZJA W SPRAWIE DODATKU ENERGETYCZNEGO BEZ OPŁATY SKARBOWEJ !

27-02-2014

W dniu 19 lutego 2014r w Dzienniku Ustaw RP ukazało się Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014r, w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej.
Zaniechanie ma zastosowanie do decyzji wydawanych na wnioski złożone od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia (Dz. U. z 2014, poz. 224)
ZOBACZ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE ZANIECHANIA POBORU OPŁATY SKARBOWEJ


Karta Informacyjna dla Osoby Stosującej Przemoc w Rodzinie

27-02-2014

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości opracowało broszurę pn. Karta Informacyjna dla Osoby Stosującej Przemoc w Rodzinie.
Stanowi ona materiał edukacyjno-informacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zapoznaj się z Kartą


„Mądry rodzic – szczęśliwe dziecko” – grupa wsparcia dla rodziców

21-02-2014

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział ds. Asysty Rodzinnej zaprasza wszystkich rodziców na spotkanie grupy wsparcia „Mądry rodzic – szczęśliwe dziecko”. Głównym celem grupy jest podniesienie umiejętności wychowawczych rodziców, stymulowanie prawidłowego rozwoju dzieci oraz społeczna aktywizacja rodzin z dziećmi.
Uczestnicy grupy dzielą się swoimi doświadczeniami, udzielają sobie wsparcia, nawiązują nowe znajomości. Rodzice mogą przyjść na spotkanie ze swoimi dziećmi, które na czas trwania spotkania mają zapewnione zajęcia. Spotkania grupy odbywają się w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca, od godziny 10.00 do 11.30 w salkach katechetycznych przy Parafii Św. Michała Archanioła. Grupa ma charakter otwarty.
Kontakt: osobiście w Dziale ds. Asysty Rodzinnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej- Nowym Bytomiu (ul. Markowej 20, I piętro, pok. 102) lub pod numerem tel. (32)344-03-04 wew. 348. Zachęcamy do zapoznania się z plakatem informacyjnym

„Szkoła dla Rodziców”- cykl warsztatów doskonalących umiejętności wychowawcze

14-02-2014

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczyna tegoroczny cykl warsztatów doskonalących umiejętności wychowawcze pt. „Szkoła dla Rodziców”.
Zajęcia będą się odbywać od 18.03.2014r. do 20.05.2014r. w Dziale Pieczy Zastępczej przy ulicy Bujoczka 12 w Rudzie Śląskiej 1. Cykl obejmuje 10 cotygodniowych spotkań trwających od 1600 do 1900 w każdy wtorek.
Chętni do wzięcia udziału w zajęciach mogą zgłaszać się telefonicznie: (32) 7074704, 508359584 lub osobiście (ul. Bujoczka 12 w Ruda Śląska 1) do 28.02.2014r.
Zachęcamy do zapoznania się z plakatem informacyjnym

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

14-02-2014

Ministerstwo Sprawiedliwości wzorem lat ubiegłych organizuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.
W tym roku, w dniach 24 lutego – 1 marca zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc do piętnastu Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. W ośrodkach będą pełnione dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00.
Lista Ośrodków i ich adresy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl
W organizację obchodów – poza Ministerstwem Sprawiedliwości - aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Notarialna, Komenda Główna Straży Granicznej i Krajowa Rada Komornicza.
Dzięki zaangażowaniu się w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” wyżej wymienionych podmiotów, dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny.
Interdyscyplinarność dyżurów polegać będzie na tym, że informacji prawnej udzielać będą nie tylko adwokaci, radcowie prawni, notariusze, aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarialni, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, czyli osoby które posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz - w zakresie postępowania wykonawczego - kuratorzy sądowi i komornicy.

„Seniorzy w akcji”- konkurs Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”
i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

14-02-2014

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ogłaszają ogólnopolski konkurs dotacyjny „Seniorzy w akcji”. Konkurs skierowany jest do osób 60+ i do par międzypokoleniowych, które chcą zrealizować projekt społeczny w oparciu o osobiste pasje i wziąć udział w inspirujących warsztatach. Wspieramy inicjatywy, w których aktywnie uczestniczą osoby starsze.
Ze środków konkursu przyznamy dotacje na realizację przedsięwzięć, które angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia, promują współpracę międzypokoleniową, a także sprzyjają rozwojowi wolontariatu osób starszych. Poprzez realizację Konkursu „Seniorzy w akcji” pokazujemy, że osoby 60+ są aktywnymi członkami społeczności lokalnych, inicjują ciekawe przedsięwzięcia, w twórczy sposób wykorzystują nowe technologie, a bariery międzypokoleniowe są często tylko kwestią stereotypów.
O dotacje mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba w wieku 18-35 lat) poprzez organizację pozarządową czy instytucję, która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, fundacja lub stowarzyszenie, dom kultury). Więcej informacji na stronie www.seniorzywakcji.pl


Zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy utracili świadczenie pielęgnacyjne po 30 czerwca 2013 roku

14-02-2014

Ministerstwo Pracy przygotowało projekt ustawy, która przyznaje zasiłki dla opiekunów osobom, które utraciły świadczenie pielęgnacyjne po 30 czerwca 2013 roku. Projekt zmian został przesłany do konsultacji międzyresortowych oraz z partnerami społecznymi.
Jeśli opiekun spełniał w tym czasie warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu z 31 grudnia 2012 roku, może liczyć na wypłatę zaległego świadczenia. Jego wysokość nie ulega zmianie i wyniesie 520 zł. 
Zasiłek przysługiwałby za okres od 1 lipca 2013 roku do momentu wejścia w życie nowej ustawy (ma to nastąpić po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw). Oznacza to, że opiekunowie odzyskają niewypłacane od ponad siedmiu miesięcy wsparcie, a następnie – od dnia obowiązywania nowych przepisów – będą otrzymywać już pomoc na bieżąco. W obydwu przypadkach konieczne jest spełnienie warunków do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego na zasadach obowiązujących 31 grudnia 2012 roku.
Zasiłek nie będzie przysługiwał jedynie za okresy, w których opiekunowie otrzymywali specjalny zasiłek opiekuńczy lub świadczenie pielęgnacyjne lub gdy na osobę wymagającą opieki przyznano prawo do specjalnego zasiłku lub świadczenia innej osobie.
Jeśli świadczenie było wypłacane do 30 czerwca 2013 roku, organ, który wypłacał świadczenia, poinformuje osoby, którym to prawo wygasło, o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku oraz o warunkach jego uzyskania. Ma na to 14 dni od wejścia w życie ustawy.
Za osoby pobierające zasiłek będą dodatkowo opłacane składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Takie osoby będą również podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu.
Na złożenie wniosku opiekunowie będą mieli 4 miesiące od wejścia w życie ustawy.
Podczas ustalania prawa do zasiłku ośrodek pomocy społecznej będzie przeprowadzał wywiad środowiskowy, który będzie następnie aktualizowany co 6 miesięcy.

Pomoc w kwocie 200 zł miesięcznie dla osób mających ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2014 roku

14-02-2014

Rada Ministrów 24 grudnia 2013 roku przyjęła uchwałę Nr 230/2013 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z 31 grudnia 2013 roku, poz. 1741).
Uchwała i rozporządzenie przewidują, że osoby mające ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za styczeń, luty lub marzec 2014 roku, przyznane na podstawie art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1456), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 200 zł miesięcznie. Pomoc przyznawana jest z urzędu.
 Jest to pomoc w kwocie 200 zł miesięcznie i zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów, przysługuje wymienionym osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2014 roku. Oznacza to, że za każdy z ww. miesięcy, osobie mającej za dany miesiąc prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, należy wypłacić po 200 zł pomocy.
Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego. 
Podstawą do wydania z urzędu danej osobie decyzji o przyznaniu ww. pomocy, jest przede wszystkim przyznanie tej osobie świadczenia pielęgnacyjnego w drodze decyzji administracyjnej.

Świadczenie pielęgnacyjne – projekt nowych rozwiązań od 2014 roku

14-02-2014

Nowe przepisy dotyczące świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych, które miały wejść w życie w styczniu 2014 roku nadal pozostają przedmiotem prac legislacyjnych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 30 października 2013 roku zakłada ujednolicenie i standaryzację zasad przyznawania świadczeń opiekuńczych, polegającą na zlikwidowaniu specjalnego zasiłku opiekuńczego i ponownym funkcjonowaniu jednego świadczenia dla nieaktywnych zawodowo opiekunów osób niepełnosprawnych, a ma to być - niezależnie od kryterium dochodowego- świadczenie pielęgnacyjne.
Projekt jest obecnie na etapie konsultacji zewnętrznych i analiz zgłoszonych uwag, a jego ostateczny kształt i termin wejścia w życie uzależniony jest od dalszego przebiegu procesu legislacyjnego.

UWAGA - NOWE KARTY SOCJALNE!

24-01-2014

Od dnia 27.01.2014r. można odbierać nowe karty socjalne. Przy zakładaniu konta potrzebny jest dowód osobisty i zaświadczenie z Banku Śląskiego o zamknięciu poprzedniego (starego) konta. W przypadku osób, które w dowodzie osobistym nie posiadają meldunku, wymagane jest potwierdzenie przez pracownika socjalnego informacji o miejscu pobytu.
Nowe karty socjalne wydawane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej- Nowym Bytomiu, ul. Markowej 20, I piętro, pokój 108, w godzinach:
poniedziałek 9:00-16:30
wtorek - czwartek 8:30-14:30
piątek 8:30 - 13:30

UWAGA! DECYZJA W SPRAWIE ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO PODLEGA OPŁACIE SKARBOWEJ

20-01-2014

DECYZJA W SPRAWIE ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO PODLEGA OPŁACIE SKARBOWEJ na podstawie art.1 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006r (Dz. U. z 2012r. poz.1282 o opłacie skarbowej).
Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów w sprawie opłaty skarbowej od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego informujemy, że decyzje te podlegają opłacie skarbowej w wysokości 10,-zł. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o przyznanie dodatku energetycznego, dlatego też do składanych wniosków należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty.
Sposób wniesienia opłaty:
- opłata skarbowa płatna w kasie Urzędu Miasta Ruda Śląska
- lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska: 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689 (ING BSK S.A)

ZOBACZ OPINIĘ MINISTERSTWA FINANSÓW W SPRAWIE OPŁATY SKARBOWEJ DOT. DECYZJI W SPRAWIE DODATKU ENERGETYCZNEGO


MOPS przeciw uzależnieniom.

14-01-2014

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dział Klub Integracji Społecznej tut. Ośrodka realizuje poradnictwo z zakresu narkomanii i problemów alkoholowych. Od 2012 roku prowadzone są również na terenie rudzkich placówek oświatowych działania z zakresu profilaktyki uzależnień. Zajęcia te poświęcone są tematyce narkomanii, FAS/FAE, chorobie alkoholowej, motywom sięgania po napoje alkoholowe, mitom i faktom na temat alkoholu, jak również poczuciu własnej wartości wśród dzieci i młodzieży. Tematyka działań dostosowywana jest do typu konkretnej placówki i wieku odbiorców. Poza zajęciami z dziećmi i młodzieżą, odbyły się również prelekcje dla rodziców uczniów poświęcone ww. zagadnieniom. Prowadzone są również zajęcia profilaktyczne w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty. Uczestnikami tych zajęć były dzieci i młodzież przygotowująca się do spektaklu profilaktycznego „Dziękuję, nie piję. Wolę sztukę. Kreatywnie bez nałogu”. Z uwagi na kontynuację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z dużego zainteresowania ww. problematyką powyższe działania będą realizowane w bieżącym roku.


DODATEK ENERGETYCZNY- dowiedz się więcej!

14-01-2014

Od 1 stycznia 2014r. osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy ma prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Zachęcamy do zapoznania się z PLAKATEM INFORMACYJNYM


WIDZISZ PRZEMOC WOBEC DZIECI? REAGUJ. MASZ PRAWO.

09-01-2014

„REAGUJ. MASZ PRAWO.” To kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka. Jej celem jest zmiana postaw świadków stosowania przemocy wobec dzieci i skłonienie ich do reagowania i zgłaszania przypadków stosowania wobec nich przemocy.
Zachęcamy do odwiedzenia strony www.jakreagowac.pl gdzie znaleźć można m.in. porady jak wychowywać bez przemocy.


 

I miejsce w konkursie na kartkę świąteczną PKN ORLEN dla wychowanki rudzkiego Rodzinnego Domu Dziecka

09-01-2014

W tym roku już po raz dziewiąty PKN ORLEN zaprosił dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka do udziału w konkursie na ilustrację firmowej kartki świątecznej. D konkursu przystąpiło ponad 800 dzieci. Spośród nadesłanych prac Kapituła Konkursowa dokonała wyboru 50 prac, które zakwalifikowały się do II etapu konkursu oraz pięciu prac w kategorii: oryginalna technika wykonania pracy. W II etapie, wyboru dokonali pracownicy PKN ORLEN głosując na najlepsze prace w wewnętrznym serwisie internetowym.
Pierwsze miejsce w kategorii „Oryginalna technika wykonania” otrzymała Agnieszka Iwanowicz z Rodzinnego Domu Dziecka w Rudzie Śląskiej. GRATULUJEMY!


SZKOLENIE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

09-01-2014

W dniu 3 lutego br. (poniedziałek) w godzinach 16:00 – 19:00 odbędzie się pierwsze w tym roku szkolenie dla rodzin zastępczych. Spotkania odbywają się przez 13 tygodni od lutego do maja br., raz w tygodniu w Dziale Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, przy ulicy Bujoczka 12. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ubiegają się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej, a także dla rodzin zastępczych już ustanowionych przez Sąd.
Zachęcamy do zapoznania się z plakatem informacyjnym.


 

 

 

 

 

Kliknij TUTAJ aby przejść do archiwum wiadomości


 

 osób gościło na tej stronie