Aktualności MOPS

Europejski Tydzień Szczepień

11-04-2014

W dniach od 22 do 26 kwietnia br. obchodzimy Europejski Tydzień Szczepień, którego celem jest promowanie szczepień jako skutecznej formy zapobiegania wielu chorobom zakaźnym. Motywem przewodnim akcji jest podnoszenie świadomości potrzeby i prawa każdego dziecka do ochrony przed chorobami, którym można zapobiegać drogą szczepień ochronnych. Hasło przewodnie akcji to „ZASZCZEP W SOBIE CHĘĆ SZCZEPIENIA”.

 

Ruda Śląska znów w czołówce – wyniki konkursu ogłoszonego
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej „Gminne programy aktywizacji społeczno–zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego”

11-04-2014

W dniu 04 kwietnia 2014 roku na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej opublikowano listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w konkursie „Gminne programy aktywizacji społeczno–zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego– edycja 2014r.”Spośród 54 miast biorących udział w konkursie wyłoniono 20 najlepsze merytorycznie inicjatywy projektowe, wśród których na II miejscu znalazła się Ruda Śląska, otrzymując na realizację zadania dotację w kwocie 110.000,00zł. Projekt, którego autorem i realizatorem jest nasz Ośrodek, zakłada kompleksową pomoc mieszkańcom Rudy Śląskiej zagrożonym wykluczeniem społecznym w szczególności z powodu bezdomności lub zagrożenia bezdomnością oraz bezrobocia. Projekt będzie realizowany dwutorowo, a zakładane korzyści odniesie cała społeczność lokalna poprzez: - poprawę i zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego we wskazanych przez Miasto 10 lokalach socjalnych oraz 2 mieszkaniach chronionych - aktywizację zawodową osób bezrobotnych, będących klientami pomocy społecznej, poprzez udział w cyklu zajęć z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej w Klubie Integracji Społecznej. Po ukończonych zajęciach realizowane będą prace społecznie użytecznych na terenie Miasta. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w podobnych konkursach organizowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej bierze udział od 2007r. systematycznie otrzymując dotacje, która do tej pory wyniosła 910 000 zł m.in. na remont 80 mieszkań socjalnych.

Rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatku energetycznego

11-04-2014

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.2) zarządzono zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984 i 1238), otrzymanego przez odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej.

ZOBACZ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE ZANIECHANIA POBORU PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH OD DODATKU ENERGETYCZNEGO


Program stypendialny „Na podium”- głosuj na wychowanki rudzkiego Rodzinnego Domu Dziecka!

31-03-2014

PKN ORLEN wspólnie z korporacyjną Fundacją ORLEN – DAR SERCA jest organizatorem programu stypendialnego „NA PODIUM” adresowanego do wychowanków Rodzinnych Domów Dziecka osiągających znakomite rezultaty sportowe. W programie udział bierze 30 kandydatów – uzdolnionych sportowo młodych ludzi, którzy wychowują się w rodzinnych domach dziecka. Wśród nich są Agata i Agnieszka Iwanowicz, które są wychowankami Rodzinnego Domu Dziecka w Rudzie Śląskiej. Wszystkich, którzy chcą dać szansę otrzymania stypendium i wejścia "NA PODIUM" Agacie i Agnieszce zapraszamy do głosowania na stronie apps.facebook.com/napodium Oddając swój głos dajesz im szansę na otrzymanie rocznego stypendium od Fundacji ORLEN – DAR SERCA. Być może wśród nich jest przyszły mistrz olimpijski. Głosuj, pomóż go znaleźć!

 

Zostań rodziną zastępczą

27-03-2014

Poszukiwani kandydaci na rodziny zastępcze. Jeśli jesteś zainteresowany – PRZYJDŹ!
Zachęcamy do zapoznania się z plakatem informacyjnym


Informator dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

27-03-2014

Jeśli doświadczasz przemocy w rodzinie pamiętaj, że przemoc nie kończy się sama, a na pomoc nigdy nie jest za późno, żeby powiedzieć nie! SZUKAJ POMOCY! CHROŃ SIEBIE I SWOJE DZIECI!
Zapoznaj się z Informatorem dla osób doświadczających przemocy w rodzinie


Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym

27-03-2014

W dniach od 18 marca do 29 kwietnia 2014r. we wtorki i czwartki w godzinach od 9.00 do 15.00 doradcy podatkowi ze Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych będą prowadzili bezpłatne konsultacje z zakresu ulg i uprawnień podatkowych przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
Informacje o ulgach i uprawnieniach podatkowych można uzyskać pod telefonem komórkowym 513 152 218.
Zachęcamy do zapoznania się z plakatem informacyjnym


Przybij piątkę!

27-03-2014

Parafia Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej zaprasza na wielkopostne spotkanie dla pomagających drugiemu człowiekowi, które odbędzie się w dniu 1 kwietnia br. o godz. 18.30 w Kaplicy na Chebziu .
Zachęcamy do zapoznania się z plakatem informacyjnym


Pomoc 200 zł dla pobierających świadczenie pielęgnacyjne przedłużona do końca roku 2014

21-03-2014

Osobom otrzymującym świadczenie pielęgnacyjne, którym na miesiące styczeń, luty, marzec 2014 roku gmina przyznała pomoc w wysokości 200 zł miesięcznie, pomoc ta zostanie z urzędu przedłużona na kolejne miesiące, to jest od kwietnia do grudnia 2014 roku.
Odbędzie się to w drodze zmiany dotychczasowej decyzji przyznającej pomoc z rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego lub w drodze kolejnej decyzji.
Warunkiem jest posiadanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego za te miesiące.


Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym - SPES

17-03-2014

Rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o stypendium Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES (z Katowic). Nabór wniosków o przyznanie stypendium trwa do 28 marca br. Szczegółowe informacje na stronie: www.spes.org.pl/stypendia

Akcja "Czysty Aniołek"

07-03-2014

W związku z pismem Pani Katarzyny Koneweckiej– Hołój Prezes Stowarzyszenia Piękne Anioły, dotyczącym organizowanej przez Stowarzyszenie akcji pod nazwą „Czysty Aniołek informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach tego przedsięwzięcia organizuje zbiórkę środków czystości oraz artykułów higienicznych.
Wszyscy, którzy chcą podzielić się z potrzebującymi mogą przynosić powyższe artykuły do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Markowej 20, I piętro, pok. 108) w godz. Pracy MOPS lub do Sekcji Pracowników Socjalnych w poszczególnych dzielnicach miasta:
- Ruda, ul. Wolności 14
- Godula i Orzegów, ul. Przedszkolna 6
- Bykowina, ul. Kowalskiego 1a
- Halemba, ul. Solidarności 7
- Kochłowice, ul. Tunkla 1
- Chebzie i Nowy Bytom, ul. Markowej 22
- Wirek, ul. Jankowskiego 8
- Bielszowice, ul. Bielszowicka 114 b
- Nowy Bytom -Sekcja ds. Realizacji Projektu Systemowego, ul. Niedurnego 107,
w godzinach przyjęć:
poniedziałek 14.00 - 15.30 (do godz.17.00 dyżurujący pracownik socjalny)
wtorek, środa, piątek 8.00 - 10.00
czwartek 14.00 - 15.30
Szczegółowych informacji udziela Dział Realizacji Projektów- Zespół ds. Organizacji Pozarządowych MOPS tel. 32 344 03 23 wew. 375.
ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PISMEM DOTYCZACYM AKCJI

Kolejna edycja programu „Aktywny Samorząd”

27-02-2014

Rusza kolejna edycja pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Aktywny Samorząd". Wnioski będą przyjmowane od 17 marca 2014r. w trybie ciągłym do dnia 30 września 2014r.
Uwaga Studenci:
Wnioski należy składać w II terminach:
Semestr letni 2013/2014 od 17.03.-30.03.2014
Semestr zimowy 2014/2015 od 15.09.-30.09.2014
Terminy 30.03.2014 i 30.09.2014 są terminami ustalonymi przez PFRON (rozdz. III pkt.2 „Zasad dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd").
Wnioski dostępne będą na stronie internetowej po dniu 3.03.2014 roku.

UWAGA! DECYZJA W SPRAWIE DODATKU ENERGETYCZNEGO BEZ OPŁATY SKARBOWEJ !

27-02-2014

W dniu 19 lutego 2014r w Dzienniku Ustaw RP ukazało się Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014r, w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej.
Zaniechanie ma zastosowanie do decyzji wydawanych na wnioski złożone od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia (Dz. U. z 2014, poz. 224)
ZOBACZ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE ZANIECHANIA POBORU OPŁATY SKARBOWEJ


Karta Informacyjna dla Osoby Stosującej Przemoc w Rodzinie

27-02-2014

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości opracowało broszurę pn. Karta Informacyjna dla Osoby Stosującej Przemoc w Rodzinie.
Stanowi ona materiał edukacyjno-informacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zapoznaj się z Kartą


„Mądry rodzic – szczęśliwe dziecko” – grupa wsparcia dla rodziców

21-02-2014

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział ds. Asysty Rodzinnej zaprasza wszystkich rodziców na spotkanie grupy wsparcia „Mądry rodzic – szczęśliwe dziecko”. Głównym celem grupy jest podniesienie umiejętności wychowawczych rodziców, stymulowanie prawidłowego rozwoju dzieci oraz społeczna aktywizacja rodzin z dziećmi.
Uczestnicy grupy dzielą się swoimi doświadczeniami, udzielają sobie wsparcia, nawiązują nowe znajomości. Rodzice mogą przyjść na spotkanie ze swoimi dziećmi, które na czas trwania spotkania mają zapewnione zajęcia. Spotkania grupy odbywają się w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca, od godziny 10.00 do 11.30 w salkach katechetycznych przy Parafii Św. Michała Archanioła. Grupa ma charakter otwarty.
Kontakt: osobiście w Dziale ds. Asysty Rodzinnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej- Nowym Bytomiu (ul. Markowej 20, I piętro, pok. 102) lub pod numerem tel. (32)344-03-04 wew. 348. Zachęcamy do zapoznania się z plakatem informacyjnym

„Szkoła dla Rodziców”- cykl warsztatów doskonalących umiejętności wychowawcze

14-02-2014

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczyna tegoroczny cykl warsztatów doskonalących umiejętności wychowawcze pt. „Szkoła dla Rodziców”.
Zajęcia będą się odbywać od 18.03.2014r. do 20.05.2014r. w Dziale Pieczy Zastępczej przy ulicy Bujoczka 12 w Rudzie Śląskiej 1. Cykl obejmuje 10 cotygodniowych spotkań trwających od 1600 do 1900 w każdy wtorek.
Chętni do wzięcia udziału w zajęciach mogą zgłaszać się telefonicznie: (32) 7074704, 508359584 lub osobiście (ul. Bujoczka 12 w Ruda Śląska 1) do 28.02.2014r.
Zachęcamy do zapoznania się z plakatem informacyjnym

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

14-02-2014

Ministerstwo Sprawiedliwości wzorem lat ubiegłych organizuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.
W tym roku, w dniach 24 lutego – 1 marca zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc do piętnastu Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. W ośrodkach będą pełnione dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00.
Lista Ośrodków i ich adresy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl
W organizację obchodów – poza Ministerstwem Sprawiedliwości - aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Notarialna, Komenda Główna Straży Granicznej i Krajowa Rada Komornicza.
Dzięki zaangażowaniu się w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” wyżej wymienionych podmiotów, dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny.
Interdyscyplinarność dyżurów polegać będzie na tym, że informacji prawnej udzielać będą nie tylko adwokaci, radcowie prawni, notariusze, aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarialni, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, czyli osoby które posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz - w zakresie postępowania wykonawczego - kuratorzy sądowi i komornicy.

„Seniorzy w akcji”- konkurs Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”
i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

14-02-2014

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ogłaszają ogólnopolski konkurs dotacyjny „Seniorzy w akcji”. Konkurs skierowany jest do osób 60+ i do par międzypokoleniowych, które chcą zrealizować projekt społeczny w oparciu o osobiste pasje i wziąć udział w inspirujących warsztatach. Wspieramy inicjatywy, w których aktywnie uczestniczą osoby starsze.
Ze środków konkursu przyznamy dotacje na realizację przedsięwzięć, które angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia, promują współpracę międzypokoleniową, a także sprzyjają rozwojowi wolontariatu osób starszych. Poprzez realizację Konkursu „Seniorzy w akcji” pokazujemy, że osoby 60+ są aktywnymi członkami społeczności lokalnych, inicjują ciekawe przedsięwzięcia, w twórczy sposób wykorzystują nowe technologie, a bariery międzypokoleniowe są często tylko kwestią stereotypów.
O dotacje mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba w wieku 18-35 lat) poprzez organizację pozarządową czy instytucję, która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, fundacja lub stowarzyszenie, dom kultury). Więcej informacji na stronie www.seniorzywakcji.pl


Zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy utracili świadczenie pielęgnacyjne po 30 czerwca 2013 roku

14-02-2014

Ministerstwo Pracy przygotowało projekt ustawy, która przyznaje zasiłki dla opiekunów osobom, które utraciły świadczenie pielęgnacyjne po 30 czerwca 2013 roku. Projekt zmian został przesłany do konsultacji międzyresortowych oraz z partnerami społecznymi.
Jeśli opiekun spełniał w tym czasie warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu z 31 grudnia 2012 roku, może liczyć na wypłatę zaległego świadczenia. Jego wysokość nie ulega zmianie i wyniesie 520 zł. 
Zasiłek przysługiwałby za okres od 1 lipca 2013 roku do momentu wejścia w życie nowej ustawy (ma to nastąpić po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw). Oznacza to, że opiekunowie odzyskają niewypłacane od ponad siedmiu miesięcy wsparcie, a następnie – od dnia obowiązywania nowych przepisów – będą otrzymywać już pomoc na bieżąco. W obydwu przypadkach konieczne jest spełnienie warunków do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego na zasadach obowiązujących 31 grudnia 2012 roku.
Zasiłek nie będzie przysługiwał jedynie za okresy, w których opiekunowie otrzymywali specjalny zasiłek opiekuńczy lub świadczenie pielęgnacyjne lub gdy na osobę wymagającą opieki przyznano prawo do specjalnego zasiłku lub świadczenia innej osobie.
Jeśli świadczenie było wypłacane do 30 czerwca 2013 roku, organ, który wypłacał świadczenia, poinformuje osoby, którym to prawo wygasło, o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku oraz o warunkach jego uzyskania. Ma na to 14 dni od wejścia w życie ustawy.
Za osoby pobierające zasiłek będą dodatkowo opłacane składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Takie osoby będą również podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu.
Na złożenie wniosku opiekunowie będą mieli 4 miesiące od wejścia w życie ustawy.
Podczas ustalania prawa do zasiłku ośrodek pomocy społecznej będzie przeprowadzał wywiad środowiskowy, który będzie następnie aktualizowany co 6 miesięcy.

Pomoc w kwocie 200 zł miesięcznie dla osób mających ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2014 roku

14-02-2014

Rada Ministrów 24 grudnia 2013 roku przyjęła uchwałę Nr 230/2013 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z 31 grudnia 2013 roku, poz. 1741).
Uchwała i rozporządzenie przewidują, że osoby mające ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za styczeń, luty lub marzec 2014 roku, przyznane na podstawie art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1456), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 200 zł miesięcznie. Pomoc przyznawana jest z urzędu.
 Jest to pomoc w kwocie 200 zł miesięcznie i zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów, przysługuje wymienionym osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2014 roku. Oznacza to, że za każdy z ww. miesięcy, osobie mającej za dany miesiąc prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, należy wypłacić po 200 zł pomocy.
Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego. 
Podstawą do wydania z urzędu danej osobie decyzji o przyznaniu ww. pomocy, jest przede wszystkim przyznanie tej osobie świadczenia pielęgnacyjnego w drodze decyzji administracyjnej.

Świadczenie pielęgnacyjne – projekt nowych rozwiązań od 2014 roku

14-02-2014

Nowe przepisy dotyczące świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych, które miały wejść w życie w styczniu 2014 roku nadal pozostają przedmiotem prac legislacyjnych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 30 października 2013 roku zakłada ujednolicenie i standaryzację zasad przyznawania świadczeń opiekuńczych, polegającą na zlikwidowaniu specjalnego zasiłku opiekuńczego i ponownym funkcjonowaniu jednego świadczenia dla nieaktywnych zawodowo opiekunów osób niepełnosprawnych, a ma to być - niezależnie od kryterium dochodowego- świadczenie pielęgnacyjne.
Projekt jest obecnie na etapie konsultacji zewnętrznych i analiz zgłoszonych uwag, a jego ostateczny kształt i termin wejścia w życie uzależniony jest od dalszego przebiegu procesu legislacyjnego.

UWAGA - NOWE KARTY SOCJALNE!

24-01-2014

Od dnia 27.01.2014r. można odbierać nowe karty socjalne. Przy zakładaniu konta potrzebny jest dowód osobisty i zaświadczenie z Banku Śląskiego o zamknięciu poprzedniego (starego) konta. W przypadku osób, które w dowodzie osobistym nie posiadają meldunku, wymagane jest potwierdzenie przez pracownika socjalnego informacji o miejscu pobytu.
Nowe karty socjalne wydawane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej- Nowym Bytomiu, ul. Markowej 20, I piętro, pokój 108, w godzinach:
poniedziałek 9:00-16:30
wtorek - czwartek 8:30-14:30
piątek 8:30 - 13:30

UWAGA! DECYZJA W SPRAWIE ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO PODLEGA OPŁACIE SKARBOWEJ

20-01-2014

DECYZJA W SPRAWIE ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO PODLEGA OPŁACIE SKARBOWEJ na podstawie art.1 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006r (Dz. U. z 2012r. poz.1282 o opłacie skarbowej).
Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów w sprawie opłaty skarbowej od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego informujemy, że decyzje te podlegają opłacie skarbowej w wysokości 10,-zł. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o przyznanie dodatku energetycznego, dlatego też do składanych wniosków należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty.
Sposób wniesienia opłaty:
- opłata skarbowa płatna w kasie Urzędu Miasta Ruda Śląska
- lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska: 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689 (ING BSK S.A)

ZOBACZ OPINIĘ MINISTERSTWA FINANSÓW W SPRAWIE OPŁATY SKARBOWEJ DOT. DECYZJI W SPRAWIE DODATKU ENERGETYCZNEGO


MOPS przeciw uzależnieniom.

14-01-2014

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dział Klub Integracji Społecznej tut. Ośrodka realizuje poradnictwo z zakresu narkomanii i problemów alkoholowych. Od 2012 roku prowadzone są również na terenie rudzkich placówek oświatowych działania z zakresu profilaktyki uzależnień. Zajęcia te poświęcone są tematyce narkomanii, FAS/FAE, chorobie alkoholowej, motywom sięgania po napoje alkoholowe, mitom i faktom na temat alkoholu, jak również poczuciu własnej wartości wśród dzieci i młodzieży. Tematyka działań dostosowywana jest do typu konkretnej placówki i wieku odbiorców. Poza zajęciami z dziećmi i młodzieżą, odbyły się również prelekcje dla rodziców uczniów poświęcone ww. zagadnieniom. Prowadzone są również zajęcia profilaktyczne w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty. Uczestnikami tych zajęć były dzieci i młodzież przygotowująca się do spektaklu profilaktycznego „Dziękuję, nie piję. Wolę sztukę. Kreatywnie bez nałogu”. Z uwagi na kontynuację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z dużego zainteresowania ww. problematyką powyższe działania będą realizowane w bieżącym roku.


DODATEK ENERGETYCZNY- dowiedz się więcej!

14-01-2014

Od 1 stycznia 2014r. osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy ma prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Zachęcamy do zapoznania się z PLAKATEM INFORMACYJNYM


WIDZISZ PRZEMOC WOBEC DZIECI? REAGUJ. MASZ PRAWO.

09-01-2014

„REAGUJ. MASZ PRAWO.” To kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka. Jej celem jest zmiana postaw świadków stosowania przemocy wobec dzieci i skłonienie ich do reagowania i zgłaszania przypadków stosowania wobec nich przemocy.
Zachęcamy do odwiedzenia strony www.jakreagowac.pl gdzie znaleźć można m.in. porady jak wychowywać bez przemocy.


 

I miejsce w konkursie na kartkę świąteczną PKN ORLEN dla wychowanki rudzkiego Rodzinnego Domu Dziecka

09-01-2014

W tym roku już po raz dziewiąty PKN ORLEN zaprosił dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka do udziału w konkursie na ilustrację firmowej kartki świątecznej. D konkursu przystąpiło ponad 800 dzieci. Spośród nadesłanych prac Kapituła Konkursowa dokonała wyboru 50 prac, które zakwalifikowały się do II etapu konkursu oraz pięciu prac w kategorii: oryginalna technika wykonania pracy. W II etapie, wyboru dokonali pracownicy PKN ORLEN głosując na najlepsze prace w wewnętrznym serwisie internetowym.
Pierwsze miejsce w kategorii „Oryginalna technika wykonania” otrzymała Agnieszka Iwanowicz z Rodzinnego Domu Dziecka w Rudzie Śląskiej. GRATULUJEMY!


SZKOLENIE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

09-01-2014

W dniu 3 lutego br. (poniedziałek) w godzinach 16:00 – 19:00 odbędzie się pierwsze w tym roku szkolenie dla rodzin zastępczych. Spotkania odbywają się przez 13 tygodni od lutego do maja br., raz w tygodniu w Dziale Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, przy ulicy Bujoczka 12. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ubiegają się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej, a także dla rodzin zastępczych już ustanowionych przez Sąd.
Zachęcamy do zapoznania się z plakatem informacyjnym.


 

 

 

 

 

Kliknij TUTAJ aby przejść do archiwum wiadomości


 

 osób gościło na tej stronie